Om webbplatsen

www.unileverhistoria.se har producerats av Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av Unilever Sverige AB. Bilder, filmer och trycksaker kommer från Unilever Sverige AB:s historiska arkiv deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria.


Upphovsrättsliga frågor

Copyright

www.unileverhistoria.se            

Centrum för Näringslivshistoria och Unilever Sverige AB

Texter                                              Författarna och Centrum för
Näringslivshistoria

Bilder                                              Unilever Sverige AB och respektive upphovsrättsinnehavare

Registermaterial                            Centrum för Näringslivshistoria

Layout och formgivning              Winston DC

Teknisk plattform                          Winston DC

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta Unilever Sverige AB.


Användning

Verksamma inom Unilever Sverige AB får i arbetet använda material från www.unileverhistoria.se. För ytterligare information kontakta Centrum för Näringslivshistoria. Den som inte arbetar inom Unilever Sverige AB och vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Frågor och beställningar

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten (uppdateringar, etc.) samt hjälper dem som önskar forska om Unilever Sverige AB:s historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.


Kontaktuppgifter 

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33  BROMMA

Tel, vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida:
www.naringslivshistoria.se

Unilever Sverige AB
Solna
www.unilever.se/resource/contactus.asp