Om Unilever

 

Unilever i Sverige AB var inledningsvis en gren av det engelska tvålföretag som grundades 1855 i England av de två bröderna William och James Lever och som 1894 fick namnet Lever Brothers Limited.

William Lever var en föregångare på många områden. Tidigt insåg han betydelsen av aktiv marknadsföring. När han började sin verksamhet såldes tvål vanligen i stänger som skars av efter kundens önskemål och slogs in i tidningspapper. Detta ville Lever ändra på. I stället sålde han tvålen i färdiga storlekar samt gav den en trevlig förpackning och ett namn, Sunlight. Tvålen blev snabbt efterfrågad och uppskattad. William Lever har kallats för den moderna marknadsföringens fader.

År 1888 anlade Lever en stor tvålfabrik nära Liverpool. Den fick namnet Port Sunlight och var en mönsteranläggning, med bra bostäder åt arbetarna och en god arbetsmiljö.

Sunlighttvålen spreds snart över England och tillverkning inleddes även på den europeiska kontinenten samt i USA och i Australien. År 1929 gick Lever Brothers ihop med Margarine Unie NV, Hollands största margarinfabrik. På så sätt uppstod Unilever. Koncernen har två likvärdiga moderbolag, nämligen Unilever NV i Rotterdam och Unilever Limited i London. Unilever Sverige AB ägs och rapporterar till Marga BV ett centralt holdingbolag inom Unilever NV i Rotterdam.

Unilever har vuxit kraftigt sedan sammanslagningen. Koncernen producerar och säljer förutom tvål, tvättmedel och toalettartiklar även margarin, färska, konserverade och djupfrysta livsmedel såsom kött och grönsaker. Även te, kryddor och glass med mera finns med i livsmedelssortimentet.

 

Sunlight i Sverige

Från cirka 1890 och fram till 1911 importerades Lever Brothers produkter och såldes av en firma i Göteborg. Ett svenskt försäljningsbolag, AB Bröderna Lever, startades 1911, med kontor i Stockholm och Göteborg. Fem år senare ändrades namnet till Sunlight Såptvål och 1924 ändades namnet till AB Sunlight. År 1987 var det återigen dags för namnbyte då Sunlight bytte namn till Lever AB. Lever och Elida Robert (f d Gibbs, Pierre Robert) gick 1998 samman till Lever Fabergé. Några år in på 2000-talet sammanslogs samtliga försäljningsbolag i Sverige till ett gemensamt, Unilever Sverige.

Tillverkningen vid fabriken i Nyköping startades 1925 med drygt 25 anställda. Sedan skedde en kraftig expansion vad gällde såväl fabriksbyggnader, produktionsvolym och antalet anställda.  Förutom tvål tillverkades även tvätt-, disk- och rengöringsmedel, samt toalettpreparat vid fabriken. 1992 nedlades fabriken i Nyköping.

 

Toalettpreparat

År 1950 köptes Tekn. AB Flora fabrik i Gävle och dit överflyttades en del av den tillverkning som tidigare bedrivits i Nyköping – av bland annat tvål och kosmetik, som förts av försäljningsbolaget Vinolia AB. I samband med köpet av Gävlefabriken ändrades namnet till AB Flora-Vinolia. 1955 ändrades namnet till AB Vinolia och 1970 till Gibbs AB. Unilever köpte 1975 Pierre Robert med varumärkena Pierre Robert och Jane Hellen.

Gibbs AB namnändrades 1987 till Elida-Gibbs AB, som var ett gemensamt namn för samtliga systerföretag i Europa. 1988 sammanslogs Elida-Gibbs AB och Pierre Robert till Elida Robert Group AB. Tio år senare gick Lever och Elida Robert samman till Lever Fabergé.

 

Margarin och livsmedel

På 1920-talet etablerade sig den holländska familjen Van den Bergh med en margarinfabrik i Sundbyberg. År 1927 bildades det holländska företaget Margarin Unie av Simon Van den Bergh och Anton Jurgens. Två år senare anslöt sig den holländska firman H Hartog och samma år slogs man samman med Lever Brothers och bildade Unilever som börsintroducerades 1930.

År 1926 bildades i Sverige Margarinfabrikanternas Försäljnings AB, 1946 namnändrat till Margarinbolaget. Ägare till bolaget var margarintillverkarna i Sverige, där Van den Bergh som tillhörde Unilever ingick. Unilevers olika margarinbolag fördes 1946 samman under företagsnamnet AB Liva Fabriker, som 1961 flyttade till en ny fabrik på Lidingö. Denna nedlades 1992 då margarinproduktionen i Sverige koncentrerades till Helsingborg.

I mitten av 1960-talet var ägandeförhållandena i Margarinbolaget så att hälften ägdes av Aritmos och hälften av Unilever. Aritmos respektive Liva Fabriker överförde 1977 sina produktionsenheter till Margarinbolaget. År 1991 köpte Unilever ut Aritmos ur Margarinbolaget och övertog tillverkningsenheterna. Margarinbolaget, Novia Livsmedelindustrier och Ädel (förvärvat av Margarinbolaget 1981) slogs ihop till Van den Bergh Foods 1992 och Bake Off AB förvärvades.

År 1991 köpte Unilever ut övriga ägare ur Margarinbolaget och övertog tillverkningsenheterna.

Unilever utökade sin produktion i Sverige till att även omfatta livsmedel då tillverkningen av torkade soppor igångsattes vid Blå Band Produkter AB i Landskrona. AB Gustav Bong i Ystad övertogs 1960 och 1971 bildades Novia Livsmedel genom en fusion mellan Blå Band och Bjäre i Kristianstad. Bjäre var ett dotterbolag till Margarinbolaget och tillverkade produkter som saft, sylt och drycker, som Mer och Merry.

Unilever köpte år 2000 Bestfoods och fick då varumärken som Knorr och Mazola.  För att EU-kommissionen skulle godkänna affären krävdes det att Unilever av konkurrensskäl sålde ett antal varumärken. Så skedde också året därpå då Campbells förvärvade bland andra Blå Band och Bong av Unilever. Ytterligare ett år senare namnändrades bolaget till Unilever Best Foods.

År 1963 förvärvades Gille-Glace AB och Trollhätteglass. 1972 fusionerades Trollhätteglass med mejeriernas Glace-Bolaget (GB). Efter fusionen ägde nu Unilever 30 procent i GB. I mitten av 1980-talet ägde Unilever 90,2 procent av GB efter att ha köpt ut andra ägare (mejerier). År 1996 blev GB Glace AB, som företaget nu hette, helägt av Unilever.

År 1975 förvärvades Lipton av Unilever.

DAVID LEIDENBORG, företagshistoriker